Medicamente antimicrobiene și antiparazitare - Coșmar parfumat de molii

Prezentarea medicamentelor antimicrobiene și anti parazitare. Agenți antiparazitari și antimicrobieni - Prezentarea agenților antimicrobieni și antimicrobieni

Subliniază importanța unei evaluări eficace a riscurilor de mediu în cadrul procesului de aprobare a medicamentelor de uz veterinar noi și existente cu proprietăți antimicrobiene, îndeosebi în ceea ce privește efectele substanțelor antimicrobiene în mediul mai larg; In order to adapt this Regulation to the scientific developments of the sector, the power to adopt acts in accordance with Article of the Treaty should be delegated to the Commission in respect of establishing prezentarea medicamentelor antimicrobiene și anti parazitare rules on the principles for the refusal or restriction of marketing authorisations of antimicrobial veterinary medicinal products, in particular with a view to preserving the efficacy of certain active substances in treating infections in humans.

prezentarea medicamentelor antimicrobiene și anti parazitare

Pentru adaptarea prezentului regulament la progresele științifice care privesc sectorul, competența de a adopta acte în conformitate cu articolul din tratat ar trebui să fie delegată Comisiei în ceea ce privește stabilirea normelor detaliate privind principiile refuzării sau restricționării autorizațiilor de introducere pe piață pentru medicamentele antimicrobiene de uz veterinar, în special în vederea menținerii eficacității anumitor substanțe active în tratarea infecțiilor la oameni.

The rules for advertising veterinary antimicrobials should be tightened, and the authorisation requirements should sufficiently address the risks and benefits of antimicrobial veterinary medicinal products.

MEDICAMENTUL ANTISTRES BY Z TOUR!

Normele privind publicitatea antimicrobienelor de uz veterinar ar trebui să fie înăsprite, iar cerințele de autorizare ar trebui să abordeze în mod suficient riscurile și beneficiile medicamentelor antimicrobiene de uz veterinar.

The proposal also tackles the issue of antimicrobial resistance and introduces provisions to minimise risks to public health arising from the use of antimicrobials in veterinary medicine.

prezentarea medicamentelor antimicrobiene și anti parazitare

Propunerea abordează, de asemenea, problema rezistenței la antimicrobiene și introduce dispoziții pentru a reduce la minimum riscurile pentru sănătatea publică care derivă din utilizarea antimicrobienelor în medicina veterinară. Prin urmare, o cerere privind un medicament antimicrobian de uz veterinar ar trebui să conțină informații cu privire la riscurile potențiale pe care utilizarea produsului le poate produce asupra dezvoltării rezistenței la antimicrobiene la oameni sau la animale sau la organisme asociate lor.

Partenerul nostru, Varga Szárnyas Kft. Este o întreprindere de dimensiuni medii semnificative care este competitivă cu facilitățile sale moderne atât pe piața internă, cât și pe piața de export.

Therefore, measures restricting the use of veterinary antimicrobials in the Union should be based on scientific advice and should be considered in the context of cooperation with third countries and international organisations addressing antimicrobial resistance in order the ensure consistency with their prezentarea medicamentelor antimicrobiene și anti parazitare and policies.

Prin urmare, măsurile de restricționare a utilizării antimicrobienelor de uz veterinar în Uniune trebuie să se bazeze pe avize științifice și ar trebui să fie luate în considerare în îndepărtarea verucilor genitale criofarm cooperării cu țările terțe și cu organizațiile internaționale care abordează rezistența la antimicrobiene în scopul asigurării coerenței cu activitățile și politicile lor.

prezentarea medicamentelor antimicrobiene și anti parazitare

Where the application concerns an antimicrobial veterinary medicinal product, the competent authority or the Commission may require the marketing authorisation holder to conduct post-authorisation studies in order to ensure that the benefit-risk balance remains positive with a view to the possible development of antimicrobial resistance. În cazul în care cererea se referă la un medicament antimicrobian de uz veterinar, autoritatea competentă sau Comisia pot solicita titularului autorizației de introducere pe piață să efectueze studii postautorizare pentru a se asigura că raportul beneficii-riscuri rămâne pozitiv, având în vedere posibila dezvoltare a rezistenței la antimicrobiene.

prezentarea medicamentelor antimicrobiene și anti parazitare

Additional policy options to strengthen the veterinary medicines legislation regarding the authorisation and use of veterinary antimicrobials in veterinary Opțiuni de politică suplimentare pentru consolidarea legislației privind medicamentele de.